We danken u oprecht voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij wensen uw kind een optimale opvang en begeleiding te bieden, in een aangepaste omgeving en dit onder toezicht van enthousiaste medewerkers, die de nodige opleidingen genoten.

De dagelijkse leiding van dit initiatief is in handen van Haiat El Fikri. Zij staat in voor de algemene organisatie en de dagelijkse opvolging van de werking en ondersteuning van het kinderdagverblijf. Onze kinderverzorgsters Soumia, Nathalie en Sana waken over de zorg van alle kindjes. U kan tijdens de openingsuren steeds bij hen terecht. Regelmatig lopen er ook kinderverzorgsters in opleiding bij ons stage, maar voor al uw vragen gelieve de verantwoordelijke aan te spreken of de kinderverzorgsters..

InNi-Mini Crèche Ons gesubsidieerd kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 36 plaatsen.
Door Kind en Gezin is een vergunning (“attest van toezicht”) verleend, d.w.z. dat wij door deze instantie gesuperviseerd worden en dat wij een kwalitatieve opvang kunnen garanderen.

Er zijn 3 leefgroepen (baby’s, kruipers en peuters). Elke groep zit in een afzonderlijke ruimte zodat de kindjes de nodige behoefte krijgen volgens leeftijdscategorie.

Naast het vrij spel worden er regelmatig activiteiten aangeboden naargelang de behoefte van elk kind. Zo worden zowel de zelfstandigheid, de creativiteit en de sociale vaardigheden gestimuleerd. Dit kan door middel van knutselen, het hanteren van verschillende materialen, alsook samen dansen, liedjes zingen, verhaaltjes vertellen,…

Bij de allerkleinsten hebben vooral aandacht voor het voelen, het kijken, het ontdekken van dingen en niet te vergeten het aanleren van de eerste woordjes.

Op deze manier proberen we een gezellige sfeer te creëren waar zowel klein als groot zich kunnen ontplooien.