Corona compensatie

Deze selectieve compensatie is voor de huidige situatie te beperkt en houdt minder rekening met de hoge piek van besmettingen waardoor veel kinderen en/of gezinsleden in quarantaine of isolatie moeten, en kinderen dan niet naar de kinderopvang kunnen gaan. De afwezigheden kunnen ook toenemen door meer telewerk van de ouders.

Omwille van de sterke stijging in het aantal besmettingen en de bijkomende opgelegde maatregelen besliste de Vlaamse Regering op 26 november 2021 om vanaf 1 december 2021 de selectieve compensatie te hervormen of aan te passen.

De nieuwe vorm van selectieve compensatie ‘Optie 2’ gaat in vanaf 1 december 2021 en biedt de mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor:

 afwezigheden door periodes van verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroep beperking

 afwezigheden van de kinderen door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;

Voor de gezinnen geldt in de periode van deze selectieve compensatie ‘Optie 2’ dat ze niet moeten betalen voor de specifiek omschreven afwezigheidsdagen. Als het om afwezigheid gaat:

 door de (gedeeltelijke of volledige) sluiting van de opvang;

 bij een opgelegde doelgroep beperking;

 door quarantaine of isolatie van het kind of een gezinslid omwille van het COVID-19-virus;

Voor deze afwezigheidsdagen mogen dan ook geen respijtdagen aangerekend worden.

Voor andere afwezigheidsdagen, is geen compensatie mogelijk:

 als ouders hun kind niet brengen omwille van vakantie van de ouders

 als ouders zonder meer zelf beslissen hun kind thuis te houden

 bij ziekte van een kind los van quarantaine of isolatie

 als de opvang zelf beslist te sluiten zonder dat sluiting noodzakelijk is omwille van corona (zoals gewone vakantiesluiting)

De selectieve compensatie ‘Optie 2’ geldt in december 2021