Onze opdracht en pedagogisch beleid

InNi-Mini Crèche**Wij staan in voor een kwalitatieve opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar tot wanneer zij volledig naar school gaan, dit ongeacht de filosofische, religieuze of ideologische overtuiging van het kind en het gezin waartoe het behoort.

**Wij bieden ook opvang aan ‘slapertjes’, dit zijn kleuters die in het begin nog geen volledige schooldagen aankunnen of gewoon om de overgang van het kinderdagverblijf naar de ‘grote school’ op een vlotte en begeleide manier te laten verlopen.

**Wij trachten optimaal tegemoet te komen aan de specifieke, individuele opvangbehoeften van ouders en kinderen.

**In een warme, ontspannen en huiselijke sfeer kan elk kind individueel een vertrouwensrelatie opbouwen in een stimulerende speelomgeving, waar een grote keuzemogelijkheid is aan binnen- en buitenspelen en degelijk spelmateriaal ter beschikking wordt gesteld.

**Wij hebben individuele aandacht voor elk kindje in een aangepast pedagogisch kader, waarin kinderen, ouders en personeel in een goede verstandhouding kunnen samenwerken. Om dit te verwezenlijken werken we volgens een opvoedkundig model, conform de richtlijnen van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf gebruikt tevens het zelfevaluatie-instrumenten voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in het opvanginitiatief.

Principes voor onze samenwerking met externen

Onze minicrèche wil geen eiland zijn. De verantwoordelijken hebben een aantal keren per jaar een vergadering met het lokaal overleg van de stad Antwerpen (Regie Kinderopvang Stad Antwerpen). Er is eveneens een goed contact met andere minicrèches van onze gemeente.