InNi-Mini CrècheDe opvang is toegankelijk voor kinderen van 0 tot maximum 3 jaar.

Alle kinderen zijn welkom bij ons. Onder normale omstandigheden gaan de kindjes op 2,5 jaar naar school. Dit kan enkel na een vakantie of op 1 februari (schoolreglement).

Opnamebeleid

Als er geen vrije plaats is in onze minicrèche, wordt je opvangvraag op een wachtlijst genoteerd. Dit kan per mail of in de opvang zelf op afspraak.

Wanneer een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria (voorrangsregels bepaald door K&G) beslist aan wie de plaats wordt toegekend.
In ieder geval wordt voorrang gegeven aan:
– werkende ouders / werkzoekende ouders
– opvang omwille van pedagogische motieven
– alleenstaande ouders
– gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen
– broertje of zusje van kindje dat reeds opgevangen wordt

Binnen de maand krijgen de ouders antwoord dat er al dan niet plaats is, of vanaf welke datum er terug een plaats vrijkomt.

Wij stellen ook een minimum opvangplan voorop van 3 dagen/week opdat het kind geen gewenningsproblemen zou hebben. De sociale integratie van het kind in de groep wordt hierdoor vergemakkelijkt.