Welkom bij inNi-Mini crèche Borgerhout

Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 3 jaar op een mooie locatie, nabij spoor Oost.

inNi-Mini team

Binnen het InNi-Mini team zijn 4 kinderbegeleidsters werkzaam en 1 pedagogisch ondersteuner. Wij selecteren ons team zorgvuldig en hechten daarbij veel belang aan opleiding en houding t.o.v. collega’s, kinderen en ouders.

Iedere begeleidster ontvangt jaarlijks vormingen, doel hierbij is het continu verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de begeleidsters.

Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop

3 leefgroepen

Baby's

De baby’s hebben baat bij een zo gemakkelijk mogelijke overgang van de wereld thuis naar de crèche. Hiervoor houden wij bij de opstart zoveel mogelijk hetzelfde eet en slaapritme aan als thuis. Wij hechten veel waarde aan rust, hygiëne en structuur. Dat neemt niet weg dat we ook speelgoed aanbieden om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te stimuleren om te bewegen. Daarom worden er ook bij de baby’s op regelmatig basis laagdrempelige knutselactiviteiten aangeboden.

Kruipers

Vanaf de leeftijd van 1 jaar schuiven de baby’s door naar de Kruipers. Bij het doorstromen houden we rekening met een aantal factoren. Allereerst moet er plek zijn bij de kruipers. Daarnaast houden we rekening met de ontwikkeling van een kind, het kan dan gebeuren dat een kind dat niet het oudste kind in de babygroep is, wat eerder overgaat omdat het er meer aan toe is dan een kind dat net ets ouder is, uiteraard gaat een kind eerst wennen voordat het definitief over gaat. Bij de kruipers is er al meer sprake van een dagritme. We volgen wel het ritme van de kinderen maar er wordt vaker samen aan tafel gegeten en of gedronken.

Peuters

Rond hun 2 jaar gaan de kinderen over naar de peutergroep, ook bij deze overgang gaan de kinderen een paar keer wennen. En naast het verschonen van de luiers wordt hier uiteraard ook tijd gemaakt voor zindelijkheidtraining. Bij de peuters wordt verder natuurlijk veel tijd vrijgemaakt voor voorlezen, knutselen, liedjes, zingen. We werken veelal met thema’s. Hierbij kunt u denken aan thema’s als lente, winter, feestdagen, vader en Moederdag, sinterklaas e.d. maar ook aan thema’s als de dieren, het lichaam en kleuren etc. Met de peuters zijn we regelmatig buiten te vinden. Kinderen doen tijdens het buitenspelen essentiële vaardigheden op . Buiten spelen is zeer goed voor de grove motoriek. Deze grove motoriek wordt ontwikkeld door bijvoorbeeld lopen, fietsen, springen, glijden en klimmen.peuter